زندگی جاریست

سلام


چند وقتی میشه که بخاطر مشکلات وبلاگ ومسائل شخصی مطلب جدیدی ننوشتم.

تیرماهی که گذشت تولد ۱۱سالگی ملیکا را با آرشیدا گرفتیم.دخترکم بزرگترشده قدکشیده اما برای ماهمون فرشته پاک ومعصومی هست که با اومدنش به زندگیمون نعمت ورحمت را برامون ارمغان آوردومارا دربرابرناملایمات زندگی مقاوم کرد.وماهمچنان به امیدروزهای پرامیدآینده هستیم

گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست

تا ریشه در آب است امید ثمری هست


/ 0 نظر / 15 بازدید